Obsługa rozliczeń z PFRON

PFRON jest to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspierający osoby z niepełnosprawnościami w Polsce. Moja oferta skierowana jest do przedsiębiorców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne i korzystają z dofinansowań PFRON. Pomagam również osobom niepełnosprawnym, które prowadzą własną działalność gospodarczą.

W ramach obsługi PFRON, zajmuję się kompleksowym prowadzeniem dokumentacji związanej z dofinansowaniami, przygotowuję wnioski o dofinansowanie, a także sporządzam niezbędne sprawozdania i raporty. Pomagam w interpretacji przepisów dotyczących PFRON, doradzam w zakresie możliwości uzyskania dofinansowań. Moim celem jest zapewnienie klientom pełnej obsługi w zakresie rozliczeń z Państwowego Funduszu Rehabilitacji.

Liczenie na kalkulatorze